Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

„Autoprijevoznički obrt“ vl. Milenko Radošević_ Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada, druge obrade otpada i oporabe otpada postupkom R5 (KLASA: UP/I-351-01/15-01/2, URBROJ: 2103/1-07-17-29, od12.06.2017. godine),


na lokaciji Predavac,Ulica 29. Rujna bb, zk.č.br. 2210, k.o. Predavac,
-          Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom
-          Elaborat gospodarenja otpadom
-          Obrazac za primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 10. 2019.
Dodano: 07. 10. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša