Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u mjestu Donji Draganec, na k.č. 1233, k.o. Draganec.

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR1000009 Ribnjaci uz Česmu" (Uredba o ekološkoj mreži "Narodne novine" br. 124/13, 105/15).

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 08. 2016.
Dodano: 09.09.2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša