Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Cjevovod za dovod vode u poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje uvjeta korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju k.o. Mali Bastaji i k.o. Vrijeska Općina Đulovac

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu investitora, Općina Đulovac, Đurina ulica 132, Đulovac, OIB: 8320717868, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Cjevovod za dovod vode u poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje uvjeta korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju, donosi, Rješenje.

Planirani zahvat – Cjevovod za dovod vode u poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje uvjeta korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 24. 10. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša