Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, Fusura Nova d.o.o., Bjelovar

Dozvoljava se trgovačkom društvu Fusura Nova d.o.o., Antuna Mihanovića 10, Bjelovar, OIB: 55957467379 (u daljnjam tekstu: stranka) na lokaciji Slavonska cesta 15, Bjelovar, na k.č.br. 3693/1, k.o. Bjelovar, obavljanje djelatnosti sakupljanja postupkom sakupljanja koji uključuje tehnološki proces prihvata otpada i skladištenja i djelatnost druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja koji uključuje tehnološki proces prešanja.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša