Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, PZC d.o.o. Bjelovar

Dozvoljava se trgovačkom društvu PZC d.o.o., Bilogorska 43, Bjelovar, OIB:22512352352, (u daljnjem tekstu stranka) na lokaciji u Bjelovaru, Bilogorska 43, na zk.č.br. 1195/1 (kat. oznaka 1493/1), k.o. Bjelovar obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada i to postupak sakupljanja otpada uključujući tehnološke procese prikupljanja, prihvata i skladištenje otpada te postupak intervntnog sakupljanja otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša