Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, RS Metali d.d., Vojvodići 17, Sveta Nedelja, OIB: 29825931918

I. Dozvoljava se tvrtki RS Metali d.d., Vojvodići 17, Sveta Nedelja, OIB: 29825931918, (u daljnjem tekstu stranka) na lokaciji u Bjelovaru – Pogon ljevaonica Bjelovar, Slavonska cesta 15, na zk.č.br. 1378/1 (kat. oznaka 3693/1), k.o. Bjelovar, obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada i druge obrade otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša