Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, Sirovina Promet d.o.o. Garešnica

Dozvoljava se trgovačkom društvu Sirovina Promet d.o.o., Petra Svačića 40a, Garešnica, OIB:32728631184 ( u daljnjem tekstu: stranka ) na lokaciji Petra Svačića 40a, Garešnica, na k.č. br. 1408/1, k.o. Garešnica, obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i druge obrade otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša