Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenjem otpadom, RD Metali d.o.o. Bjelovar

Dozvoljava se trgovačkom društvu RD Metali d.o.o. Bjelovar, Zvijerci 17, OIB:72373721651 (u daljnjem tekstu: stranka) na lokaciji zakupljenog poslovnog prostora Velike Sredice 31, Bjelovar, na katastarskoj čestici broj 99/1, k.o. Bjelovar Sredice, obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i druge obrade otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša