Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Građenje objekta za skladištenje, manipulaciju i sušenje stajskog gnoja_k.č.br. 1952/3, 1957/1, k.o. Gudovac_Stočarstvo Raič, Obrt za uzgoj goveda


KLASA: UP/I-612-07/19-01/35
URBROJ: 2103/1-07-19-4
Bjelovar, 17. prosinca 2019.

  Dokumenti za download
Dodano: 17. 12. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša