Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u Garešnici, na k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica.

Planirani zahvat smješten je unutar područja ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR 1000010 Poilovlje s ribnjacima".

  Dokumenti za download
Dodano: 17. 10. 2016.
Dodano: 27. 10. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša