Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Informacija “Građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - Farma mliječnih krava”, Daskatica

Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - Farma mliječnih krava", na lokaciji Daskatica, na k.č.br. 81/1, 82, 83 i 86, k.o. Daskatica".
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša