Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

INFORMACIJA o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne doznole, Gala d.o.o.

Informacija o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole za postojeće postrojenje GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja
  Dokumenti za download
Dodano: 20. 03. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša