Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Rekonstrukcija farme muznih krava kapaciteta 1634 UG na području k.o. Bojana, Grad Čazma

Tijelo nadležno za provođenje postupka: Bjelovarsko-bilogorske županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8.

Zahvat se sastoji od rekonstrukcije postojećih i dogradnje novih objekata farme kapaciteta 1634 UG. Od postojećih objekata srušiti će se izmuzište. Na mjestu izmuzišta kao i slobodnim prostorima između staja dograditi će se objekti na način da će se svi objekti staja povezati u jedan objekt te će se dograditi izmuzište s pratećim prostorijama i rodilište.

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 11. 2014.
Dodano: 07. 11. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša