Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Informacija o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa uvjetima NRT Zaključka za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida za postojeće postrojenje INTERCAL d.o.o., Tvornica vapna 2 iz Sirača, KLASA: UP/I-351-03/17-02/18, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-2 od 01. ožujka 2017. godine

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o zahtjevu, objava nacrta okolišne dozvole, donošenje rješenja o izmeni i dopuni, informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o izmjeni i dopuni rješenja. O drugim potrebnim radnjama u postupku javnost će biti pravodobno obaviještena.
  Dokumenti za download
Dodano: 07. 03. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša