Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima

Planirani zahvat - Izgradnja građevine 10(20)/0,4 kV JKTS "Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2" s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima, na k.č.br. 471, 3506, 3508 i 1463, k.o. Grubišno Polje, prihvatljiv je za područje ekološke mreže i nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.

Planirani  zahvat prolazi neposredno  uz  granicu područja  očuvanja  značajnog  za ptice  (POP) -  "HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje" (Uredba o ekološkoj mreži ("Narodne novine" broj 124/ 13, 105/ 15)).


Projektom je planirana gradnja 10(20)/0,4 kV JKTS "Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2" s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima na k.č.br. 471, 3506, 3508 i 1463, k.o. Grubišno Polje, a sve u svrhu poboljšanja naponskih prilika. Predviđena je transformatorska stanica u tvornički izrađenom kućištu od aluminija (nadzemni dio), a temelj građevine je tvornički proizvedeno tipsko kompaktno armiranobetonsko korito - temeljno korito koje je vodonepropusno. Kabeli se polažu u kabelski rov, a trase uglavnom idu postojećom cestom i putovima.

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 08. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša