Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Izgradnja 10(20)/04 kV JKTS “Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2” s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima

Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnju ocjenu prihvatljivosti zahtvata za ekološku mrežu za izgradnju građevine - 10(20)/0,4 kV JKTS "Grubišno Polje 27 - Kralja Zvonimira 2" s pripadajućim 10(20) kV kabelskim dalekovodom i niskonaponskim izlazima, k.č. 471, 3506, 2508 i 1463, k.o. Grubišno Polje

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u Grubišnom Polju, na k.č.br. 471, 3506, 3508, 1463, k.o. Grubišno Polje.

Planirani zahvat dijelom je smješten u rubnom području ekološke mreže - područja očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje".

  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša