Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Izgradnja nadstrešnice za priredbe i društvena događanja, k.č.br. 97/3, k.o. Velika Pisanica Općina Velika Pisanica

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu, nositelja zahvata, Općina Velika Pisanica, Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja nadstrešnice za priredbe i društvena događanja u Velikoj Pisanici, k.č.br. 97/3, k.o. Velika Pisanica, donosi, rješenje.

Planirani zahvat – Izgradnja nadstrešnice za priredbe i društvena događanja u Velikoj Pisanici, k.č.br. 97/3, k.o. Velika Pisanica, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 15.06.2018
   Povratak na Zaštitu okoliša