Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Izgradnja župnog dvora i pastoralnog centra sa stanom župnika na k.č.br. 2/2, k.o. Zrinski Topolovac Župa Sv. Mihovila Arkanđela

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu tvrtke EKO - PLAN d.o.o. iz Zagreba, Dragutina Albrechta 30, opunomoćene od strane investitora, Župa Sv. Mihovila Arkanđela, Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 236, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja župnog dvora i pastoralnog centra sa stanom župnika na k.č.br. 2/2, k.o. Zrinski Topolovac, donosi, rješenje.

Planirani zahvat – Izgradnja župnog dvora i pastoralnog centra sa stanom župnika na k.č.br. 2/2, k.o. Zrinski Topolovac, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 07.09.18.
   Povratak na Zaštitu okoliša