Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar”


Bjelovarsko-bilogorska županija-Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu - Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članaka 16. stavka 1., 3., i 4., te članka 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/12-02/202, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-7 od 29. 04. 2013. godine,  i z d a j e...

  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša