Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Odluka o objavi informacije o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolilšne dozvole za postojeće postrojenje skladištenje i obradu opasnog otpada, Grad G. Polje

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postorojenje skladištenje i obrada opasnog otpada u katastarskoj općini Grubišno Polje, k.č.br. 984/2, Grad Grubišno Polje, operatera Zagrebpetrol d.o.o., Črnomerec 38, 10000 Zagreb, u trajanju od trideset dana, objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i grada Grubišno Polje od 20.05.2015.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša