Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

POTVRDA - prethodna ocjena o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2

Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat neće imati značaj utjecaj na navedeno područje ekološke mreže.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša