Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Poziv, PZC d.o.o. Bjelovar

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za tvrtku PZC d.o.o., Bilogorska 43, Bjelovar, OIB: 22512352352, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke PZC d.o.o., Bilogorska 43, Bjelovar.
  Dokumenti za download
Dodano: 09. 12. 2015.
Dodano: 10. 12. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša