Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Poziv, RS Metali d.d., Vojvodići 17, Sveta Nedjelja

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za tvrtku RS Metali d.d., Vojvodići 17, Sveta Nedjelja, OIB:29825931918, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke RS Metali d.d., Vojvodići 17, Sveta Nedjelja.
  Dokumenti za download
Dodano: 02. 12. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša