Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Poziv, Sirovina d.o.o., Ulica 29. rujna 2, Bjelovar, na području grada Bjelovara

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za trgovačko društvo Fusura Nova d.o.o., Antuna Mihanovića 10, Bjelovar, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", br. 94/13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkom društva Sirovina d.o.o., Ulica 29. rujna 2, Bjelovar.
  Dokumenti za download
Dodano: 14. 09. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša