Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

POZIV strankama u postupku - Sirovina Promet d.o.o. Garešnica

Poziv strankama u postupku - podnositelju zahtjeva i jedinici lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, obaviti će se dana 23. siječnja 2015. godine u 10,00 sati u zgradi tvrtke Sirovina Promet d.o.o., Petra Svačića 40a, Garešnica uz obaveznu prisutnost suradnice nositelja izrade Elaborata (Monika Škegro) radi davanja obrazloženja.

  Dokumenti za download
Dodano: 20. 01. 2015.
Dodano: 20. 01. 2015.
Dodano: 20. 01. 2015.
Dodano: 20. 01. 2015.
   Povratak na Zaštitu okoliša