Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Končanica


KLASA: UP/1-612-07/19-01/25

URBROJ: 2103/1-07-19-8

Bjelovar, 11. studeni 2019.

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 11. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša