Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Bjelovarsko- bilogorske županije, temeljem odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br.146/14) objavljuje slijedeću, INFORMACIJU o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Rekonstrukcija nerazvrstanih ceste na području Općine Ivanska, k.o. Ivanska (dionica Utiskani i dionica Rastovac), k.o. Narta (dionica Paljevine –Kozlani i dionica Utiskani-Kolarevo Selo), k.o. Đurđic (dionica Đurđic), k.o. Sredska (dionica Srijedska), k.o. Stara Plošćica (dionica Stara Plošćica).

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, na području Općine Ivanska, na k.o. Ivanska, k.o. Narta, k.o. Đurđic, k.o. Sredska, k.o. Stara Plošćica.

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 02. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša