Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Rješenje, Bik d.o.o. Grabovnica, Čazma

Rješenje da planirani zahvat Rekonstrukcija farme muznih krava kapaciteta 1634 UG nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeva očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 15. 12. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša