Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - Daruvarske toplice

Rješenje da planirani zahvat - obnova, rekonstrukcija i možebitna gradnja i dogradnja građevina, nasada i komunalne infrastrukture Lječilišnog perivoja, neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanje i cjelovitost područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 27. 03. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša