Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Rješenje, Izgradnja biolinskog postrojenja “Gudovac”, investitora BIOPLIN GUDOVAC d.o.o.

Planirani zahvat - Izgradnja bioplinskog postrojenja "Gudovac" (kapaciteta 1MWkl), na k.č.br. 1957/1, k.o. Gudovac, investitora BIOPLIN GUDOVAC d.o.o., Gudovac 1e, Gudovac, OIB 63975656194, prihvatljiv je za područje ekološke mreže i nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša