Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Rješenje, Izgradnja vodocrpilišta sa obradom i spremnikom vode u Jaseniku, nositelj zahvata Bjelovarsko-bilogorske vode

Planirani zahvat - Izgradnja vodocrpilišta sa obradom i spremnikom vode u Jaseniku, k.č.br. 4/3 i 4/4, k.o. Šandrovac, prihvatljiv je za područje ekološke mreže i nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
Dodano: 04. 01. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša