Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

RJEŠENJE, Moslavina proizvodi d.o.o., Sišćani

RJEŠENJE da planirani zahvat izgradnja farme muznih krava kapaciteta 2100 UG nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša