Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Rješenje “Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru”

Za namjeravani zahvat - "Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru" koji se nalazi na k.č.br. 2630/1 i ostalima u k.o. Donji Daruvar, na k.č.br. 54 i ostalima u k.o. Vukovje i na k.č.br. 2866 u k.o. Daruvar, Grad Daruvar, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša