Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Staja za tovnu junad s nadstrešnicom, k.č.br. 79/1, k.o. Cerina Ivica Krklec

Planirani zahvat ne nalazi se u područje ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu.

Lokacija  zahvata,  prema  članku  111.  Zakona  o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine“,  br.  80/13)  nije  zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 02. 2017.
Dodano: 15. 02. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša