Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Stambena zgrada, k.č.br. 2659/1, k.o. Velika Pisanica Svetko Ćetković

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Velika Pisanica, Alojzija Stepinca 20, na k.č.br. 2659/1, k.o. Velika Pisanica.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15), unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 05. 2017.
Dodano: 19. 05. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša