Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje Odlagalište otpada „Bukovina“, operatera Komunalije d.o.o. Čazma“

Donosi se odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje Odlagalište otpada „Bukovina“, operatera Komunalije d.o.o., Čazma, KLASA: UP/I-351-03/16-02/62, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-23 od 28. rujna 2018. godine.

Bjelovarsko-bilogorska županija objavit će predmetnu Informaciju na oglasnoj ploči i na svojim službenim stranicama (www.bbz.hr), u trajanju od petnaest (15) dana.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka s informacijom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje Odlagalište otpada „Bukovina“, operatera Komunalije d.o.o., Čazma, KLASA: UP/I-351-03/16-02/62, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-23 od 28. rujna 2018. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 05. 10. 2018.
Dodano: 05. 10. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša