Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Uvidu u Nacrt okolišne dozvole za pogon za intenzivan uzgoj svinja na farmi za uzgoj svinja i junadi Rovišće

Donosi se odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za pogon za intenzivan uzgoj svinja na farmi za uzgoj svinja i junadi Rovišće, KLASA: UP/I-351-03/15-02/28, URBROJ: 517- 06-2-2-1-17-32 od 13. studenog 2017. godine.

Bjelovarsko-bilogorska županija objavit će predmetnu Informaciju na oglasnoj ploči i na svojim službenim stranicama (www.bbz.hr), u trajanju od petnaest (15) dana.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka s informacijom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za pogon za intenzivan uzgoj svinja na farmi za uzgoj svinja i junadi Rovišće, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/15-02/28, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-32 od 13. studenog 2017. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 11. 2017.
Dodano: 23. 11. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša