Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Zahtjev za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Zahtjev za Glavnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži podatke o nositelju zahvata, studiju o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u tiskanom i digitalnom obliku i rješenje kojim je utvrđena obveza provedbe Glavne ocjene.

Zahtjev za Glavnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži podatke o nositelju zahvata, studiju o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u tiskanom i digitalnom obliku i rješenje kojim je utvrđena obveza provedbe Glavne ocjene.

Podaci o nositelju zahvata su:
- za pravnu osobu – naziv i adresa sjedišta tvrtke, OIB, ime odgovorne osobe i kontakt,
- za fizičku osobu obrtnika – ime i prezime, OIB, naziv i sjedište obrta i kontakt,
- za fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću – ime i prezime, OIB, adresa na kojoj obavlja djelatnost i kontakt,
- za fizičku osobu – ime i prezime, OIB, adresa stanovanja i kontakt.

Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sadrži podatke propisane čl. 8 Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Studiju izrađuje osoba ovlaštena prema posebnom propisu kojim se uređuju stručni poslovi zaštite okoliša – ovlaštenik.

Troškove izrade studije snosi nositelj zahvata.

   Povratak na Zaštitu okoliša