Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu


Zahtjev za Prethodnom ocjenom strategije, plana ili programa za ekološku mrežu sadrži:
- Podatke o nositelju strategije, plana ili programa;
- Podatke o strategiji, planu ili programu:

  • naziv strategije, plana ili programa,
  • razloge donošenja,
  • ciljeve i programska polazišta,
  • obuhvat strategije, plana ili programa,
  • zahvate i aktivnosti koji se strategijom, planom ili programom planiraju, s njihovim opisom, kartografskim prikazom u odgovarajućem mjerilu i položajem u prostoru u vektorskom formatu.

- Nacrt strategije, plana ili programa u tiskanom i digitalnom obliku ukoliko je izrađen do trenutka podnošenja zahtjeva

   Povratak na Zaštitu okoliša