Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Županijska skupština

Statut

Statut Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 38. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ 22/09, 1/13 i 7/13) Odbor za statut i poslovnik Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na 2. sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije koji obuhvaća Statut Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ 22/09), Izmjene i dopune Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik“ 1/13) i Izmjene i dopune Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik 7/13) u kojima je utvrđeno njihovo vrijeme stupanja na snagu.

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 03. 2020.
Dodano: 18. 03. 2020.
   Povratak na Županijsku skupštinu