Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Županijska skupština

Vijećnici

Vijećnici Županijske skupštine

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ

1.

ANAMARIA ŠEPL PLENTAJ  

2.

MARIJAN CONER  

3.

ŽELJKO STARČEVIĆ  

4.

SLAVKO PRIŠĆAN  

5.

SILVESTAR ŠTEFOVIĆ  

6.

MARIJAN CENGER  

7.

DAVOR ŠTEFEC  

8.

STAŠA PILIZZARI  

9.

VIŠNJA BILJAN  

10.

MLADEN MARINKOVIĆ  

11.

SINIŠA GLAVAŠ  

12.

NENAD MRZLEČKI  

13.

DRAGO HODAK  

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKO SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

14.

VEDRAN BABIĆ  

15.

OBRAD KOMLENIĆ  

16.

HRVOJE POKOS  

17.

DANIJELA GJURA  

18.

MILAN RADAKOVIĆ  

19.

BRUNO ZADRO  

20.

MILAN KLIPA  

21.

DAMIR LUJANAC  

22.

DRAŽEN PAVLOVIĆ  

23.

ŽELJKO HELD  

24.

ŽELJKO SREBRENOVIĆ  

25.

NENAD RAJČEVIĆ  

26.

BOJANA HRIBLJAN  

HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

27.

DRAŽEN PAUN  

28.

ZLATKO BARILA  

29.

DUŠKA VITAS GLIGOROVIĆ

 

30.

ŽELJKO SINKOVIĆ  

31.

VLADIMIR BILEK  

32.

MARIJAN DAUTANAC  

33.

MILAN IVANČEVIĆ  

34.

MARINA TOMIĆ  

35.

MARIJA KUBIŠTA  

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

36.

MARIJAN ŠINKO  

NEZAVISNI
 

37.

MIROSLAV ČAČIJA  

38.

STANKO GRČIĆ  
39. NIKOLA BRKIĆ  
40. ZLATKO CAR  

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA
 
41. ZORAN ĐOŠIĆ  

 

 

   Povratak na Županijsku skupštinu