• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti službe ureda župana

PRAVILNIK o unutarnjem redu Kabineta župana

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnji red Kabineta župana (u daljnjem tekstu: Kabinet) i to:

  • osnovni podaci o radnim mjestima,
  • opisi poslova radnih mjesta,
  • opisi razina standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja,
  • potreban broj službenika i namještenika,
  • upravljanje Kabinetom,
  • uvjeti za prijam u službu i raspored,
  • odgovornost za obavljanje poslova.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente