• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije

Djelokrug rada Savjeta je planiranje i razvoj mreže socijalnih usluga, planiranje i ostvarivanje prava i obveza, te mjera i ciljeva iz područja socijalne skrbi kao djelatnosti od posebnog interesa za Bjelovarsko-bilogorske županiju (u daljnjem tekstu: Županija), a osobito:
- predlaganje Socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi za područje Županije,
- predlaganje mjera za unapređenje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u  Županiji,
- davanje inicijative za popunjavanje ili izmjenu mreže socijalnih usluga za područje Županije,
- predlaganje mjera za usklađivanje i razvoj materijalnih i kadrovskih resursa u djelatnosti socijalne skrbi na području Županije,
- analizu kapaciteta i ocjenu rada nositelja djelatnosti socijalne skrbi u Županiji,
- predlaganje specifičnih ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente