• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo,  socijalnu zaštitu i umirovljenike

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 22/09, 01/13, 07/13) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi


 
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo,
socijalnu zaštitu i umirovljenike


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente