• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Dokumenti - UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

PROMJENA IMENA

Postupak promjene osobnog imena (imena i prezimena)
• punoljetne osobe
• maloljetne osobe
• po prestanku braka
• po prestanku životnog partnerstva

Postupak promjene osobnog imena, imena ili prezimena, propisan je Zakonom o osobnom imenu („Narodne novine“, br. 118/12., 70/17. i 98/19). Uz zahtjev stranka je za donošenje rješenja dužna priložiti 35,00 kuna za upravnu pristojbu sukladno Tar.br. 2. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) na način propisan člankom 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.) kojim je propisano plaćanje upravne pristojbe ili dokaz oslobođenja od plaćanja pristojbi. Zahtjev se predaje nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev oba roditelja ili posvojitelja, a na zahtjev skrbnika uz suglasnost nadležnog centra sa socijalnu skrb.
Za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu starijem od 10 godina potreban je njegov pristanak.
Osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili mu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja. U slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja iz oba navedena slučaja, na spor roditelja primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojima se uređuju obiteljski odnosi. Odluku nadležnog tijela roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.
Bračni drug koji je sklapanjem braka mijenjao prezime, u slučaju prestanka braka sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, može se u roku od godinu dana od dana prestanka braka vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka. Izjava se daje pred matičarom te se upisuje u maticu rođenih.
Životni partner koji je sklapanjem životnog partnerstva mijenjao prezime, u slučaju prestanka životnog partnerstva, može se u roku od godinu dana od dana prestanka životnog partnerstva vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja životnog partnerstva. Izjava se daje pred matičarom te se upisuje u maticu rođenih.

Podnositelj zahtjeva za promjenu osobnog imena dužan je priložiti:
• presliku osobne iskaznice,
• uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
• 35,00 kuna za upravnu pristojbu na gore opisani način,
• punomoć kojom određuje opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (ZA OSOBU PO ZAHTJEVU KOJE JE POKRENUT POSTUPAK, A NALAZI SE U INOZEMSTVU, A U REPUBLICI HRVATSKOJ NEMA OSOBU OVLAŠTENU ZA ZASTUPANJE),
• osobni identifikacijski broj-OIB (ZA OSOBE KOJE NEMAJU ODREĐEN OIB).


  Dokumenti za download
Dodano: 11. 01. 2021.
Dodano: 12. 06. 2020.
   Povratak na sve dokumente