• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam

Članstva i certifikati

Bjelovarsko-bilogorska županija zajedno sa Koprivničko-križevačkom i Krapisnko-zagorskom čini Zelenu regiju Hrvatske (Green Croatia Region).
BBŽ zona

NUTS2

Utvrđivanje statističkih prostornih jedinica prema EU klasifikaciji (tzv. NUTS) dio je pravne stečevine EU, koju je zemlja kandidat obavezna prihvatiti prije pristupanja Uniji.

Klasifikacija statističkih regija utvrđuje se, prema NUTS metodologiji, propisanoj u Uredbi (EZ-a) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o donošenju zajedničke klasifikacije teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS), tijekom pregovora o poglavlju statistike. Nakon pristupanja EU, ta se klasifikacija i službeno prihvaća kao NUTS regije nove zemlje članice te, sukladno spomenutoj Uredbi, države članice ne mogu mijenjati postojeću klasifikaciju sljedeće tri godine.

Sadašnji sustav, u pogledu klasifikacija za statistiku, dijeli teritorij EU-a  (teritorij svake zemlje članice) na pet hijerarhijskih razina regija: tri temeljne razine, NUTS I, NUTS II i NUTS III, te dvije dodatne razine, LAU 1 i LAU 2.
Među važnije kriterije za uspostavu NUTS klasifikacije u državama članicama, koje propisuje Uredba (EZ-a) 1059/2003, ubraja se i uvjet broja stanovnika, u skladu sa sljedećim parametrima:

- NUTS 1 – 3 000 000 to 7 000 000;
- NUTS 2 – 800 000 to 3 000 000;
- NUTS 3 – 150 000 to 800 000 stanovnika.

Sukladno obvezi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je na snazi između RH i država članica EU, Državni zavod za statistiku je u ime Republike Hrvatske pripremio prijedloge teritorijalnih jedinica (statističkih regija), koji su u skladu s europskim statističkim standardom NUTS.

Na temelju postupka za utvrđivanje statističkih jedinica, predviđenog od strane EU, prije pristupanja (u postupku pregovora za pristupanje) Europskoj uniji, država kandidat podnosi prijedlog statističkih jedinica, koje odgovaraju kriterijima iz navedene Uredbe, Europskoj komisiji (Eurostat-u) na provjeru i potvrdu. Nakon što Eurostat potvrdi da je prijedlog izrađen u skladu sa spomenutim kriterijima, on se objavljuje kao važeći na stranicama Eurostat-a.

Nakon što je, nakon dugotrajnih pregovora RH s nadležnim službama Komisije (Opća uprava za regionalnu politiku, Eurostat), u ožujku 2007. Europska komisija potvrdila usklađenost prijedloga podjele RH na tri NUTS 2 regije (Sjeverozapadna Hrvatska, Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska i Jadranska hrvatska), Nacionalna klasifikacija statističkih regija u Hrvatskoj je uspostavljena (Narodne novine, br. 35/07), a Državni zavod za statistiku započeo je s prikupljanjem regionalnih statistika, u skladu sa strukturom uspostavljene klasifikacije.

Postojeća administrativna podjela Republike Hrvatske odgovara kriterijima statističke podjele na razinama NUTS I (cijela Hrvatska), NUTS II (Sjeverozapadna Hrvatska, Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska i Jadranska hrvatska), NUTS III (županije) i LAU 2 (općine i gradovi).

NUTS 2 klasifikacijom Bjelovarsko-bilogorska županija pripada Središnjoj i Istočnoj (Panonska) Hrvatskoj.
NUTS 2 klasifikacijom

Green Croatia Region Green Croatia Region
http://www.greencroatiaregion.com/

Bjelovarsko-bilogorska županija zajedno sa Koprivničko-križevačkom i Krapisnko-zagorskom čini Zelenu regiju Hrvatske (Green Croatia Region). Površina Zelene regije Hrvatske je 5.606,89 km2 i broji 399.983 stanovnika. Gustoća stanovnika po km2  je 82,48, najviša  je 340,8 stanovnika po km2, a najniža 18,58 stanovnika po km2. Do stvaranja regije došlo je zbog pristupanja projektu « Program certifikacije regije za ulaganja» Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH i USAID-a koji je  zahtijevao regionalni pristup. Zelena regija Hrvatske daje niz mogućnosti za investitore, 12 poslovnih zona, visokoobrazovanu i kvalificiranu radnu snagu…


CIFR
CIFR CIFRU sklopu projekta “Program certifikacije regije za ulaganja” ICPR Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i američke agencije USAID, Bjelovarsko-bilogorska županija, zajedno sa Koprivničko-križevačkom i Krapinsko-zagorskom dobila je Certifikat CIFR (Croatian Investor Friendly Region). Program certifikacije odvijao se od 4. srpnja 2007. godine do 9. travnja 2008. godine. Na samoj dodjeli certifikata, Green Croatian Region ocijenjena je najvišom mogućom ocjenom kao visoko kvalificirana regija za prihvat ulagača. Regije su ocjenjivane u tri standarda – informacijskom (mogućnost davanja brzog i točnog odgovaranja na ulagačke upite), imovinskom (izrada baze podataka lokacija i poslovnih zgrada koje zadovoljavaju međunarodne standarde kvalitete)  i marketinškom (promicanje regije, pružanje usluga na profesionalnoj razini potencijalnim ulagačima). Nakon dobivenih certifikata Bjelovarsko-bilogorska županija ima i službenu potvrdu da je hrvatska regija u kojoj strani ulagači mogu točno i brzo doći do odgovora na svoja pitanja.
ICPR
ICPRIako možda najpoznatija po svom turističkom potencijalu, Hrvatska ima vrlo različitu gospodarsku strukturu. Ne samo da je njezin turistički proizvod različit u pojedinim regijama, nego postoje i mnoge druge važne gospodarske aktivnosti, od organske poljoprivrede do suvremene proizvodnje, od softverskog dizajna i razvoja do financijskih usluga i logistike.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) je uz podršku programa CARDS Europske komisije, a u suradnji sa hrvatskom Agencijom za promicanje izvoza i ulaganja (APIU), razvilo Program certificiranja regija za ulaganja - ICPR (Investment Certification Programme for Regions) kako bi osiguralo da ulagači budu upoznati sa svim mogućnostima pri odlučivanju o tome koje regije će uzeti u obzir za ulaganje.
Privlačenje ulaganja je prepoznato kao izrazito konkurentska djelatnost u cijelome svijetu. Ulagači uvijek imaju izbor. Stoga sposobnost uspješnog privlačenja međunarodnih ulaganja ovisi ne samo o općim makroekonomskim uvjetima u Hrvatskoj, nego i o sposobnosti županija da ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim ulagačima koji odgovaraju njihovim poslovnim potrebama.
Ministarstvo je nositelj politike stvaranja konkurentnog i privlačnog poslovnog okruženja. Od ključne je važnosti privlačenje poslova s višom dodanom vrijednosti, koji će potaknuti konkurentnost i pružati mogućnosti za domaće i inozemne ulagače kako bi se Hrvatska mogla uspješno natjecati na globalnom tržištu.
ICPR ima značajnu ulogu u pomoći promicanja shvaćanja potreba ulagača na nacionalnoj i regionalnoj razini te u razvoju infrastrukture i usluga koje odgovaraju njihovim potrebama.

ICPR standardi

ICPR je razvio tri standarda čiji je cilj potvrditi da županije mogu:

- organizirati susrete s potencijalnim ulagačima te profesionalno i uvjerljivo prezentirati poslovne slučajeve, uz razumijevanje potreba ulagača i sposobnost udovoljavanja njihovim potrebama
- pospješiti neometan i brz proces ulaganja, budući da je sposobnost brzog reagiranja odnosno time to market, sve bitnija za međunarodne ulagače
- osigurati da se postojeći investitori mogu uspješno razvijati i širiti svoje poslovanje u stalnom kontaktu s javnim sektorom, a s ciljem rješavanja administrativnih prepreka i uklanjanja barijera.

Cilj je stvoriti tzv. „one-stop shop“ koji nudi više od administrativnih usluga (registriranje tvrtke itd.) i zapravo pruža podršku te olakšava poslovanje ulagačima


Informacijski standard

Potvrđuje da županija može udovoljiti potrebama za informiranje tipičnog ulagača i da je upoznata s načinom korištenja informacija u ponudi. Kako bi ispunila zahtjeve standarda županija bi trebala:

- ispuniti detaljni upitnik za ocjenu potreba ulagača i utvrditi izvore odgovarajućih informacija za buduća pitanja i aktivnosti te njihovo praćenje
- provesti anketu među postojećim ulagačima u regiji, kako bi se shvatile prednosti i nedostaci regionalnog „proizvoda“ i utvrdile mogućnosti širenja ili prepreke ulaganju
- stvoriti bazu podataka lokalnih dobavljača koji će pružati usluge u skladu s potrebama ciljnih ulagača
- pripremiti analizu jednog ili više sektora s potencijalom intenzivnog rasta u županiji.

Template 1: Key Facts for Investors
Template 2: SWOT Analysis
Template 3: Summary County Profiles
T4 List of companies with foreign direct investment
Template 5: List of media announcements and press releases
Template 6: Description (profile), the leading domestic company
Template 7: Suppliers in metal processing industry, Bjelovar-bilogora County
T8 Reasoning selection of priority sectors
Template 9: Sectoral and Cluster Information
Template 10: Sectoral Profiles and Key Success Factors
Template 12: Monitoring Indicators on FDI

    Imovinski standard

Dokazuje da županija može ponuditi različite lokacije i objekte koji su usklađeni s međunarodnim standardima i koje ulagač može nadograđivati ili se u njima smjestiti uz odgovarajuću infrastrukturu i usluge.

Svaka bi županija trebala pokazati da može pružiti potpunu dokumentaciju za:

- najmanje 150 ha zemljišta s komunalnom infrastrukturom u zonama, dostupnog u narednih 12 mjeseci
- najmanje 250 ha dodatnih lokacija koje razvija, dostupnih u narednih 60 mjeseci.

    GOSPODARSKA ZONA ŠTEFANJE
    ZONA MALOG GOSPODARSTVA "NINKOVICA" ČAZMA
    PODUZETNIČKA ZONA JUGOZAPAD GAREŠNICA
    PODUZETNIČKA ZONA "LANARA" SIRAČ
    POSLOVNA ZONA "KORENOVO" BJELOVAR

Marketinški standard

Dokazuje da županija ima teritorijalnu marketinšku strategiju, strukturu za upravljanje, kao i promidžbene materijale i akcijski plan za profesionalno i atraktivno prezentiranje svog proizvoda jasno definiranim ciljnim ulagačima.
POred jasne marketinške strategije i akcijskog plana s potvrđenim proračunom, svaka županija bi trebala napraviti:

- internetsku stranicu s ciljem udovoljavanja informativnim potrebama potencijalnih ulagača na najmanje dva jezika
- dodatne materijale na engleskom jeziku koji promoviraju prednosti i mogućnosti u županiji
- imenovati sposoban tim koji se odlikuje entuzijazmom za vođenje ulagača kroz proces ulaganja od prvog kontakta do samog početka poslovanja.

    Uvod-Napredni marketinčki standard - Repač Z.
    Najnoviji trendovi na području inozemnih izravnih ulaganja
    Standard investicijskog okruženja
    Bjelovar-bilogora county
    Investment outreach projects template hr
    Investment outreach projects template
    Javno zagovaranje
    Potpora ulaganju

Koristi za ulagača

Ulagači mogu prepoznati certificirane županije po korištenju certifikacijskog logotipa "Croatian Investor Friendly Region (CIFR)" na brošurama i internetskim stranicama.

Stupanje u kontakt s certificiranom županijom trebalo bi jamčiti:

- brz poslovni odgovor na početni upit
- besplatne usluge vođenja projekta koje uključuju:
      a) davanje detaljnih informacija o dostupnosti radne snage i njihovim kvalifikacijama, dostupnosti lokacija za ulaganja, osnovnim troškovima i potencijalnim dobavljačima
      b) organiziranje posjeta županiji u svrhu susreta s ključnim službenicima i dobavljačima te posjet lokacijama i objektima
      c)  uspostavljanje suradnje sa službenicima javnog sektora i rješavanje pitanja poput radnih dozvola i poticaja.

Rezultat za ulagače bit će učinkovit proces ulaganja.

Koristi za županije

Sudjelovanje u ICPR-u donosi sljedeće koristi i prednosti:

- obuka osoblja zaduženog za poticanje ulaganja u županije
- jasno definiranje dostupnosti lokacija i objekata za poslovne korisnike
- kvalitetniji pristup pregovorima sa stranim ulagačima
- izrada marketinške strategije i promotivnih materijala za privlačenje ulaganja.

Tri faze ICPR programa 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Uprava za gospodarsku diplomaciju, izvoz i investicije, je u sklopu projekta CARDS 2002 “Razvitak poslovne i investicijske klime u Hrvatskoj” provelo tijekom 2006. godine Program certifikacije regija za ulaganja (ICPR).

Prva faza ICPR programa provedena je u tri pilot regije:Sjeverna Hrvatska – Međimurska i Varaždinska županija

1. Središnji Jadran - Šibensko-kninska i Zadarska županija
2. Srednjezapadna Hrvatska - Karlovačka i Primorsko-goranska županija

Sve tri regije su dobile Certifikate, kao i osobe koje su bile aktivno uključene u Program.

Obzirom na rezultate Programa i veliki interes drugih županija da prođu identičan program certifikacije, Ministarstvo je postiglo dogovor sa USAID-om 2007. godine da se provede druga faza Programa certifikacije regija za ulaganja.

U program je bilo uključeno šest županija:

1. Bjelovarsko-bilogorska županija
2. Dubrovačko-neretvanska županija
3. Istarska županija
4. Koprivničko-križevačka županija
5. Krapinsko-zagorska županija
6. Splitsko-dalmatinska županija.

Treća faza ICPR programa obuhvaća 8 preostalih županija:

Brodsko-posavsku županiju
1. Ličko-senjsku županiju
2. Osječko-baranjsku županiju
3. Požeško-slavonsku županiju
4. Sisačko-moslavačku županiju
5. Virovitičko-podravsku županiju
6. Vukovarsko-srijemsku županiju
7. Zagrebačku županiju.

Treća faza programa uključuje i sljedeće:

- Napredni ICPR program za 12 županija koje su certificirane u prethodnim fazama
- Outreach program preko kojeg će certificirane županije u suradnji s  projektnim timom organizirati direktne marketinške kampanje u inozemstvu kako bi  potencijalnim ulagačima predstavili mogućnosti za ulaganje u svoju županiju
- Benchmarking program kojim će se usporediti stanje u 20 županija s primjerima dobre prakse u Hrvatskoj i inozemstvu
- proaktivna promocija ICPR standarda u Hrvatskoj i inozemstvu.

ISO 9001:2000 standard

Uvođenje sustava kvalitete u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji okončano je certificiranjem 8. lipnja  2008. godine od strane Cro Cert-a, certifikacijske kuće iz Zagreba, na proslavi Dana županije. Certifikatom ISO 9001:2000 se potvrđuje da Bjelovarsko-bilogorska županija primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u području promoviranja razvoja regionalne samouprave i oblikovanja javnih politika i okvira za podizanje kvalitete življenja u područjima od interesa za građane.

IQNet

certifikat uručen Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđuje i priznaje kvalitetu poslovanja prema svjetskim standardima, odnosno međunarodnim normama za kvalitetu. Certifikati IQNeta predstavlja međunarodnu licencu za kvalitetu, odnosno "osobnu iskaznicu" tvrtke.

 

   Povratak na sve projekte