• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2021.
Rujan
8

Javni natječaj za imenovanje pročelnika


 

1. za imenovanje pročelnika/ice Službe ureda župana

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica društvene struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit.

2. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica društvene struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit.

3. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za poslove državne uprave

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica društvene ili tehničke struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit.

4. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za poljoprivredu

- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica poljoprivredne struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit.

  Dokumenti za download
Dodano: 08. 09. 2021.