• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2021.
Veljača
10

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u trajanju 12 mjeseci, u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, matičar-vježbenik/ca


 

- Vježbenik/ca

- 1 izvršitelj/ica
  - na određeno vrijeme radi osposobljavanja za poslove matičara

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba osposobljava.

  Dokumenti za download
Dodano: 10. 02. 2021.