• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2014.
Srpanj
14

JAVNI POZIV za prijavu projekata/programa udruga umirovljenika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2014.g. na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike


Sve zainteresirane udruge  umirovljenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije imaju pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv sa svojim projektom/programom. Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko udruga udovoljava slijedećim uvjetima:
1. da je registrirana i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije
2. djelovanje udruge mora biti iz područja problematike umirovljeničke populacije
3. udruga treba imati ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta/programa
4. da djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima ili nije u cijelosti financirana po posebnim propisima
5. projekt/program koji udruga prijavljuje mora biti usmjeren stvarnim potrebama umirovljeničke populacije

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 07. 2014.