• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2014.
Srpanj
25

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda


Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.08.2014. u 10:00 sati, na lokaciji - Bjelovarsko-bilogorska županije, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Bjelovar, Ulica V. Lisinskog 4c (dvorišna zgrada 1. kat).

 

  Dokumenti za download